Lista kandidacijskih lista za Općinsko vijeće

grb općine dugi ratsjednica vijećaOpćinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat zaprimilo je i prihvatilo 12 lista za Općinsko vijeće. Sveukupni broj kandidata na listama za općinsko vijeće je 156, od toga je 131 muški kandidat (84 %) i 25 ženskih kandidata (16%). Zbirnu listu KANDIDACIJSKIH LISTA za izbor članica/članovia Općinskog vijeća Općine Dugi Rat potražite u nastavku teksta ...

 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUGI RAT

KLASA: 013-03/09-01/01
URBROJ:  2155/02-01-09-1
U, Dugom Ratu, 28. travnja 2009.


Na temelju članka 33. stavak 1. podstavka 6. a u vezi s člankom 20. i 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 44/05 – pročišćeni tekst, i 109/07., dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat, sastavilo je i objavljuje


ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DUGI RAT

 

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: Josip Banović 

 

2. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA (HDS)

Nositelj liste: Domagoj Vuković

 

3. Naziv liste: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) i SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

Nositelj liste: Branko Vojnović 

 

4. Naziv liste: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) 

Nositelj liste: Ante Ivanišević

 

5. Naziv liste: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) 

Nositelj liste: Tomislav Vojnović 

 

6. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: Joško Čizmić 

 

7. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 

Nositelj liste: Luka Ivanišević 

 

8. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: Dušan Klarić 

 

9. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: Goran Tafra

 

10. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: Tonći Trgo

 

11. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA 

Nositelj liste: Milan Trogrlić 


12. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: Srećko Zelić 

 


Pouka o pravnom lijeku:

Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili 5% birača općine u kojoj se izbori provode (članak 56. stavak 1. Zakona).

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Županijskom izbornom povjerenstvu Splitsko-dalmatinske županije u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor  (članak 57. stavak 1. i 58. stavak 1. Zakona).

 

ČLANOVI
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DUGI RAT

Elvira Mimica
Davor Škobalj


PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DUGI RAT

Ana Antunović

Povezani članci

Who's Online

We have 138 guests and no members online