Predavanje: Obnova i budućnost marjanske šume, pozitivni primjeri obove mediteranskih šuma

Predavanje prof. Hrvoja Smodlake o Marjanu održati će se u utorak, 23.4. u 18 sati u prostorima Sveučilišne knjižnice u Splitu.
S obzirom da je nedavno na Marjanu učinjena dvostruka šteta, na borovoj (pionirskoj) šumi i autohtonoj šumi ispod borova (šumi crnike i crnoga jasena, Orno-Quercetum ilicis) važno je nešto reći o dinamičnim procesima obnove koji su se odvijali u šumi prije njene devastacije, o kojima šira javnost nije upoznata.
Povijest uništavanja šuma na Mediteranu u kontekstu razvoja ekstenzivne poljoprivrede i stočarstva te energetske ovisnosti doveli su do značajne devastacije šuma diljem Mediterana. Govorit će se o posljedicama deforestacije te prikazati Mediteran kakav je nekad bio i kakav je sada. Prirodna spontana obnova mediteranskih šuma (sukcesija), te obnova potpomognuta čovjekovom intervencijom su se uvijek odvijale s namjerom da se šume vrate u izvorno prirodno stanje, no postoje velike predrasude i neznanje o tom prirodnom procesu. Ono što je nekima “džungla” ili “prašuma” na Marjanu, “koju treba provjetriti i očistiti” je zapravo prirodna obnova te šume koju čovjek može pravilnom intervencijom ubrzati i potpomoći. Postoje pozitivni primjeri obnove identičnih šuma (Biograd na Moru, Rab), gdje su šumari uzgojili pod alepskim borovima spektakularnu autohtonu šumu, što je i budućnost Marjana. Dakle znanje kako to postići postoji, no predrasude i dubinsko neznanje šire javnosti su prepreka obnovi mediteranskih šuma.

Crtica o predavaču

Izv. prof. dr. sci. Hrvoje Smodlaka, DVM, PhD

Dr. Smodlaka je izvanredni profesor na Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Nakon toga postao je doktor znanosti na University of Tennessee (2004) gdje je radio na istraživanju morskih sisavaca. Po završetku studija radio je kao docent na University of Georgia (2004.-2006.). Od svibnja. 2012. dr. Smodlaka radi kao izvanredni profesor u trajnom zvanju na Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine, Pomona, CA. Profesor Smodlaka predaje anatomiju, histologiju i embriologiju i bavi se istraživanjem morskih sisavaca. Od svog ranog djetinjstva entuzijastično proučava sukcesiju marjanske šume u autohtonu šumu crnike te je istinski zabrinut za šumu Marjan.

Povezani članci

Who's Online

We have 224 guests and no members online