Znanstveni kafić: Metode i produkcija interdisciplinarnih kulturalnih događaja

Alumni udruga bivših studenata FESB-a u četvrtak, 21.5.2015 s početkom u 18:30 sati u Kavani Lvxor na Peristilu organizira znanstveni kafić na temu: "Znanstvene metode i produkcija interdisciplinarnih kulturalnih događaja" s predstavljanjem zbornika "Smuggling Anthologies". Temu predstavlja: dr.dc. Ana Peraica. Tradicionalno su se događajima u kulturi smatrale izložbe, koncerti, priredbe i projekcije. Današnja publika sklonija je kraćim sekvencijalnim formatima, koji slijede jedan za drugim. Ovisno o temi koja se obrađuje, te namjernoj publici, ova prezentacija pokazuje razne formate koji se koriste u produkciji; od online platformi, psihologijskih anketa, okruglih stolova itd..s posebnim fokusom na načine na koje se razne discipline mogu uključiti u analizi kulture; od genetike, arheologije, teologije, sve do policijskih arhiva, angažirajući publiku u aktivnom promišljanju vremena u kojem živi. U sklopu prezentacije biti će predstavljeni projekti Žena na raskrižju ideologija; Victims Symptom, Smuggling Anthologies, urednice i kustosice dr.sc. Ane Peraice a koje su financirali European Cultural Foundation, European Union Culture fund i drugi fondovi.

Povezani članci

Who's Online

We have 749 guests and no members online