Zanimljivosti..

Udruga Duće: Livade, Škanj i Ribnjak početkom 20. stoljeća

Na FB stranicama Udruge Duće osvanuo je danas izvrstan članak Ante Škobalja, zasnovan na informacijama Mate Vojnovića Miličina, o istočnim predjelima Duća, o Livadama, Škanju i Ribnjaku s početka 20. stoljeća. Tekst objave prenosimo u nastavku članka.

"Vjerojatno početkom XX. stoljeća, Ribnjak je prokopala grofica Kulmer (neudata sestra grofa Kulmera). Na poziciji 1 na slici (u nastavku teksta) bila je i kuća s gustirnom obitelji Kulmer. Kulmerovu kuću ovdašnji su ljudi nazivali Brgulja.
Područje južno od Ribnjaka, Dućani su nazivali Škanj. Sjeveroistočno područje Dućani su nazivali Livade, a Omišani Priko. Na istočnom dijelu Ribnjaka, na poziciji 2 na slici, nalazila se je betonska brana koju su ovdašnji ljudi nazivali Mostina, a služila je za regulaciju toka Cetine u Ribnjak. Rukavac od Mostine direktno prema moru također je umjetno prokopan.
Otočiće uz Škanj, na desnoj obali Cetine, Dućani su nazivali: Pipetin Bus, Veliki Bus i Mali Bus. Škaričine krave, kada bi popasle travu na Škanju, preplivale bi do svježe trave na otočićima.
Livade su koristili većinom Dućani i naravno pritom državi plaćali porez za čestice na koje su bili upisani. Osim Dućana i Jeseničani su imali svoje livade. Područje oko zgrade policije zvalo se "Kadića livade". Za vrijeme Stare Jugoslavije, Vojnovići su kupili od nekog Keka njegove livade (današnje Četvrt Vrilo) i zbog toga su Dućani to područje zvali "Kekove Livade“ (Ugovor o kupnji Kekovih livada i danas je sačuvan!). Škobalji i Orlandiniji imali su livade (i vrtle) na području oko današnje cestarske kućice uz most.
Škanj (područje južno od Ribnjaka) koristili su Dućani i Borčani. Svake bi se godine područje predviđeno za košnju dijelilo tako da bi se u travu (visine cca. 1 m) zabile trstike. Nakon izvlačenja brušketi znalo se je koji će dio kositi Dućani, a koji Borčani. Dućani su pokošenu travu "zbalavali" u tzv. kašunu, a zatim sa Škanja batelama vozili na Rogač, a s Rogača na mazgama u Selo.
Ribari su na ovom području lovili nevjerojatnu količinu ribe. Dućani pričaju da bi Marko Vojnović (Dragin) ubija po pun kaić ribe. Osim cipli, bilo je puno i lumpuri. Lumpure se tuklo i s kraja (obale). Tako ubivena riba prodavala se i u Beču, a mraz za otpremu vadio se na Biokovu.
Nešto mlađe čitatelje moglo bi zanimati da je na Škanju bio pokopan i Franjo Kluz, narodni heroj, pilot i jedan od pionira zrakoplovstva na ovim prostorima, a dugo nakon Drugog svjetskog rata po Škanju su pronalažene aluminijske krhotine Kluzova aviona.

Udruga Duće, Duće, siječanj 2023.

Izvor informacija: Mate Vojnović (Miličin)
Tekst: Ante Škobalj


Duće početkom 20. stoljeća

Povezani članci

Who's Online

We have 95 guests and no members online