Iz Regije..

U utorak četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Omiša

Četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Omiša održati će se u utorak, 22. listopada 2013. s početkom u 9.00 sati u Omišu, na adresi Ulica F. Benkovića 1/1. Za sjednicu je predlažem slijedeći Dnevni red koji je naveden u nastavku teksta. Iz tema o kojima će vjećnici odlučivati izdvajamo "Prijedlog Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje", "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine", te uvijek zanimljivu temu, apogotovo u ova kizna vremene - "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika" ...

4. SJEDNICA OMIŠKOG GRADSKOG VIJEĆA

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Omiša (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora za statut i poslovnik)

4. Prijedlog Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

5. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja i utvrđivanju prijedloga Ugovora o darovanju (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na području Grada Omiša(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

7. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti - dimnjačarski poslovi (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta temeljem ugovora (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)

Povezani članci

Who's Online

We have 194 guests and no members online