Iz Regije..

Optužujemo Vas, HC gospodo, za smrt Obilaznice Omiša na dijelu prijelaza preko rijeke Cetine

ČVOR OMISA ZAPAD 2012 - SITUACIJA 8. 2. 2012.Hrvatske ceste za sada nisu prihvatile prijedlog grupe autora koji su nas u prethodnim tekstovima obavještavali o nužnoj korekciji trase Obilaznice Omiša, te spajanju obilaznice na državnu cestu D70, takozvanu "Brnistru". Rješenje Hrvatskih cesta bez korekcije trase je prema mišljenju grupe autora promašeno, nestručno i neekonomično. Samo isplitanje (račvanje) biti će izvedeno u utrobi Komornjaka tunelskim krakom i dijelom trase izvan tunela. Nastavak Obilaznice Omiša prema Dugom Ratu, Stobreču i Splitu ostavlja se za neka "bolja" vremena ...

OBILAZNICA OMIŠA

AKO NEĆEMO "NAGLAVU" U CETINU OĆEMO "GLAVOM" KROZ TUNEL

Optužujemo Vas, gospodo za smrt Obilaznice Omiša na dijelu prijelaza preko rijeke Cetine koji na ovakav način spajate s državnom cestom D70

Pišu: Duško Marušić, Ivan Vulić
Izvor:
Omis-info.com

Dakle, kako nam kažu autori, rješenje Hrvatskih cesta možemo nazvati „OPTUŽNICOM“ koja u prometnom smislu naliči onoj koju je napisao Siniša Glavašević kada je branio svoj grad od okupatora. Tada je uzaludno zazivao pomoć institucijama države koje Vukovaru nisu htjele  ni imali hrabrosti pomoći, kao i u ovom našem prometnom slučaju gdje se događa  nešto slično.

Ostati će, dakle, zabilježeno da se netko s institucijama „većim dijelom“ argumentirano bezuspješno borio, a za sliku i na njihov ponos u prometnom smislu ostati će „razrušeni grad“.

Ako se realizira aktualno projektno rješenje, koje vam u nastavku prikazujemo nastati će nesagledivi prometno-tehnički problemi u izgradnji i eksploataciji.

Kada bude nastavljen projekt Obilaznice Omiša prema Dugom Ratu, Stobreču i Splitu, samo isplitanje (račvanje) iz smjera, te spoj na državnu cestu D70, takozvanu „Brnistru“ neće biti moguć iz sigurnosnih razloga i pravila struke.

Financijska sredstva za ostvarenje kvalitetnog spoja Obilaznice Omiša na nekom drugom mjestu i nekoj drugoj trasi biti će znatno veća, a slijedom svega navedenog potpuno promašena, pogubna i neracionalna.   

Stoga kažu autori „Optužujemo Vas, gospodo za smrt Obilaznice Omiša na dijelu prijelaza preko rijeke Cetine koji na ovakav način spajate s državnom cestom D70“.  

Materijalni dokazi vaše nesumljive krivice bit će dani na uvid hrvatskom narodu,  jer pamet je dana od Boga, a sliku pameti novije hrvatske povijesti zloupotrijebili su i zloupotrebljavate upravo Vi. Zbog njihovih grijeha ispaštamo mi upravo danas, a zbog vaših upravo mi sutra.

Grupa autora koja se ne slaže s rješenjem spoja obilaznice na „Brnistru“, a koja će prema stajalištu Hrvatskih cesta, vjerojatno zaživjeti kao projekt, mjerodavnim u HC-u i ostalim institucijama države uputila je još jedan u nizu dopisa.

U prilogu koji slijedi iznosimo vam dopis u cjelosti, kao i situaciju aktualnog projektnog rješenja.
 


 

ČVOR OMIŠA ZAPAD 2012 - SITUACIJA 8. 2. 2012.

ČVOR OMIŠA ZAPAD 2012 - SITUACIJA 8. 2. 2012.


Prof.dr. Duško Marušić dipl.ing.građ.
Građevinsko-arhitektonski i geodetski fakultet
Sveučilišta u Splitu

Ivan Vulić dipl.ing.građ.
Hrvatske autoceste d.d. Zagreb
21000   S P L I T;   Biogradska 9
Tel./mob. 021 320139;  099 3111430

Omiš, 30. siječnja 2012. godine


HRVATSKE  CESTE d.o.o.


n/r Predsjednika uprave gosp. Josip Škorić
10000   Z A G R E B
Vončinina 3

Predmet:

Izgradnja Zaobilaznice Omiša


Poštovani gosp. Škorić!

Po tko zna koji put Vam se obraćamo, razočarani Vašim odnosom prema našim dopisima, dobronamjernim upozorenjima i isključivo stručnim prijedlozima, koje Vama i Vašim prethodnicima na čelu Uprave HC-a, već godinama višekratno upućujemo. Oni su učestali u posljednje vrijeme, a na to nas prisiljavaju operativne  prilike na gradilištu, jer ako se hitno ne reagira prilikom iskopa tunela „Omiš“ (u roku  sljedeća tri mjeseca), koji je u tijeku, onda ne postoji nikakva mogućnost popravka dugoročne štete.

Smatramo da smo od Vas ipak trebali dobiti odgovor, ako ne kao stručnjaci i kolege, onda kao porezni obveznici, čijim sredstvima raspolažete, te istim u ovom slučaju, gospodarite i neracionalno gradite ovaj za Hrvatsku značajan infrastrukturni objekt.

Sa posebnom pažnjom smo pratili javni natječaj za projektiranje dijela Zaobilaznice Omiša, objavljen u „N.N“, u nadi da će se konačno iznaći optimalno dugoročno prometno-građevinsko rješenje. Međutim, neugodno smo se iznenadili i razočarali kada smo došli do podloga, odnosno Vašeg prijedloga varijantnog rješenja (Varijanta 3B), kao i roka od dvanaest (12) mjeseci, za izradu projektne i druge dokumentacije za samo 900 metara (0,90 km!) trase Zaobilaznice Omiša.

Vaše predloženo varijantno rješenje je potpuno promašeno, u tehničkom, prometnom i vozno-dinamičkom smislu, a pogotovo glede sigurnosti sudionika u prometu. Ono je također, glede financijskih ulaganja, neracionalno i skupo, jer pored povećanih troškova izgradnje (tunel „Komorjak“ dužine oko 600 m i vijadukt „Komorjak“ dužine oko 150 m), istima treba pridodati kontinuirane povećane troškove održavanja i eksploatacije, koji su konstantni s tendencijom povećanja, pa u ekonomskom pogledu dugoročno su značajni i nisu zanemarivi.

Nasuprot tome, naš prijedlog korekcije trase Zaobilaznice je još uvijek moguć uz minimalnu, korekciju tunela te minimalnu dislokaciju mosta „Cetina“, koristeći povoljne terenske uvjete (koje su svakom vidljivi, osim projektantima i naručiteljima iz Zagreba), vodeći trasu padinom, koja daje mogućnost reakcije „u hodu“, dovodeći u najkraćem roku izgrađeno prometnoj svrsi, a ne remeteći izvođenje radova i daljnje aktivnosti na realizaciji dislokacije trase nastavno prema Dugom Ratu i Stobreču.

Ušteda je evidentna, logična i vidljiva svakom dobronamjernom zainteresiranom građaninu (ne samo stručnjacima), jer cijena koštanja izvedbe tunela i vijadukta, prema Vašoj usvojenoj „Varijanti 3B“, znatno premašuje iznos preprojektiranja mosta „Cetina“, kao i ukupnu cijenu izgradnje prema našem prijedlogu korekcije trase Obilaznice Omiša.

Najnovije činjenično stanje i okolnosti oko obrušavanja stijena, na desnoj obali rijeke Cetine, također idu u prilog našem prijedlogu rješenja korekcije trase Zaobilaznice, jer uvlačenjem tunela dublje u brdski masiv „Babnjače“, smanjuje se opasnost od obrušavanja stijena, uslijed širenja valova potresa, prilikom miniranja iskopa tunela.  

Stiče se dojam da ovakvim prijedlogom rješenja trase odustajete od nastavka izgradnje Zaobilaznice Omiša, na desnoj obali rijeke Cetine, te nastavne trase prema Dugom Ratu i Stobreču.

Vašim prijedlogom rješenja nije predviđeno križanje, koje je po zadanoj trasi, trebalo biti locirano unutar masiva Komorjaka, pa je upitana daljnja realizacija prema lokacijskoj dozvoli, na koju ste se do sada uvijek pozivali. Ako smo točno prepoznali Vaše namjere, onda što reći nego da su, pogubne za struku, zdrav razum i sveopći razvoj ovog kraja.

Autora ili autore prijedloga rješenja kako nazvati nego, upotrijebivši svjesno teške riječi, destruktivcima, saboterima, kojima je situacija na terenu i prometne prilike, te gotovo pedesetogodišnja povijest oko realizacije Zaobilaznice Omiša, kao jednog segmenta ceste Trogir – Split – Omiš, totalna nepoznanica.

Na kraju što još dodati, nego sa čuđenjem konstatirati, da se ponašate kao „pijani milijarderi“ što nije primjereno aktualnom ekonomskom recesijskom trenutku, niti opredjeljenju Vlade RH u traženju optimalnih rješenja i proračunskim uštedama u svim segmentima.

Još jednom Vas pozivamo, da u ime struke, kao što smo Vam i ranije predlagali, hitno organizirate stručni okrugli stol svih zainteresiranih subjekata (posebno prometnih i građevinskih stručnjaka!), koji će u stručnom ozračju iznaći trajno dugoročno rješenje prometnog raspleta cijele splitske aglomeracije od Omiša do Trogira.

Na to nas obavezuju najnoviji podaci o automatskom brojanju prometa na svim autocestama i cestama u Republici Hrvatskoj (prema podacima koje za Vaš račun obrađuje ih tvrtka „Prometis“), a koji upravo u ovoj prometnoj aglomeraciji bilježe najveći PGDP i PLDP u 2010. i 2011. godini. Zatim se tu nalazi i nadovezuje splitska luka, treća (3.) luka po ostvarenom putničkom prometu na Mediteranu, kao i zračna luka „Kaštela“ s dnevnim prometom od preko 20.000 putnika za vrijeme sezonskih turističkih vikenda.

Zbog toga nas začuđuje Vaša odluka o odustajanju od izgradnje predmetne dionice, unatoč ostvarenom prometnom opterećenju. Ako prometno opterećenje nije glavni faktor i mjerilo kod odabira prioriteta u realizaciji, onda što je to?

Stoga zahtijevamo da još jednom preispitate Vaš stav i hitno poduzmete učinkovite korake s ciljem i u iznalaženju optimalnog rješenja, jer nam je za pravovremenu reakciju i djelovanje preostalo još vrlo malo vremena.                                                             

S poštovanjem!Usporedna situacija: Prijedlog korekcije trase obilaznice Omiša s Vašim odabranim prijedlogom “Varijanta 3B“

Dostavljeno:

1.)    Vladi Republike Hrvatske
2.)    Ministarstvu mora, prometa i razvitka RH
3.)    Županu županije Splitsko-dalmatinske
4.)    Županija Splitsko-dalmatinska, prostorno planski odjel
5.)    Nadzornom odboru Hrvatskih cesta
6.)    Hrvatske ceste Zagreb; Sektor za projektiranje
7.)    PU Splitsko-dalmatinska; Sektor policije; Odjel za sigurnost prometa
8.)    Kotarima grada Omiša
 

ČVOR OMIŠA ZAPAD 2012 - SITUACIJA 8. 2. 2012.

Povezani članci

Who's Online

We have 266 guests and no members online