Javni poziv umjetnicima za tematsku izložbu "Poljica. Narodni život i običaji"

Poljička likovna udruga KRUG Dugi Rat objavila je javni poziv umjetnicima za prijavu radova i sudjelovanje na izložbi slika i skulptura na temu "Poljica. Narodni život i običaji" koju organizira navedena udruga, a na kojoj mogu sudjelovati svi umjetnici bez ikakvog ograničenja.
Procedura za prijavu rada: Fotografije likovnih radova i skulptura šalju se na email: krugdugirat @ gmail.com , fotografije trebaju biti kvalitetno snimljene te u nazivu sadržavati ime i prezime autora, naziv rada, tehnika i dimenzije. Prijave se zaprimaju do 01.04.2023.
Procedura za odabir radova: Odabir radova za izložbu izvršiti će Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno je od dva do tri člana odabrana između eminentnih i profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti. Odluke Prosudbenog povjerenstva su konačne. Odabrani autori biti će obaviješteni o izboru do 04.04.2023.
Opremljeni radovi se potom trebaju poslati na adresu: Poljička likovna udruga "Krug", Poljička cesta 52, 21315 Dugi Rat ili dostaviti udruzi osobno. Radovi upućeni dostavnim službama trebaju biti isporučeni do 14.04. 2023. Dostava odabranih radova za izložbu je o trošku autora. Povratak radova poslije izložbe je o trošku organizatora.
Izložba će biti priređena 20. travnja 2023. u Galeriji KRUG, Dugi Rat u čast Sv. Jure, nebeskog zaštitnika Poljica. Cilj Izložbe je promocija Poljica, umjetnika i njihovih djela.

Izvor: PLU Krug

Ukoliko se pokaže interes za postavljanje Izložbe u drugim Izlagačkim prostorima izložbe će se prirediti o trošku PLU Krug.

Slanjem radova na ovaj Javni poziv prenose na PLU "Krug" pravo korištenja i javnog reproduciranja svojih likovnih radova za potrebe organizacije i izrade kataloga i  programskih materijala te objavu radova, foto i video materijala na društvenim mrežama, ostalim promidžbenim izdanjima te drugim sredstvima javnog priopćavanja, za što ne potražuju materijalnu naknadu. Sva ostala prava zadržavaju autori, prema Zakonu o autorskim pravima.
 


foto: Ante Čizmić

Povezani članci

Who's Online

We have 85 guests and no members online