Perunovo svjedočenje o pretkršćanstvu

Perun"Perunovo koplje" naslov je zbornika radova izlaganih na simpoziju 2010. godine što ga je objavio Institut za arheologiju Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, a predstavljen je u četvrtak u foajeu splitskog kazališta. Ista je prigoda ugostila i akademika Radoslava Katičića, pa je Split dočekao i predstavljanje njegove filološke trilogije („Božanski boj", „Zeleni lug" i „Gazdaricana vratima") o tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Cilj projekta, kojega je pokrenuo Odjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bio je proniknuti u dubinu praslavenskih religijsko mitskih predodžaba na Mosoru ...

SAKRALNA INTERPRETACIJA KRAJOBRAZA PODSTRANE I ŽRNOVNICE U FOAJEU HNK-a

Perunovo svjedočenje o pretkršćanstvu

Piše: Igor Brešan / Slobodna Dalmacija
Izvor: Slobodna Dalmacija

Reljef sa žrnovačke župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, za koji se dugo mislilo da je sv. Jure, da bi arheolog dr. Ante Milošević ponudio novo tumačenje i u istom liku „prepoznao" praslavenskog gromovnika Peruna, kojemu je to jedini autentični prikaz u svijetu, bio je točkom na "i" i zaštitnim znakom cijele priče.

O nastojanjima kulturne udruge Žrvanj iz Žrnovnice i ogranka Matice hrvatske u Podstrani, i ljudi oko njih koii su prepoznali projekt i pronašli interes da sve sutra postane turističkom atrakcijom govorili su Ivan Aljinović i Darijo Radović, a domaćini cijeloj priredbi bili su dogradonačelnica Splita Anđelka Visković i načelnik općine Podstrana Miran Tomasović.

Perun

Povezani članci

Who's Online

We have 96 guests and no members online