O Poljičkoj likovnoj udruzi KRUG

Brodovi - Rad Joška ČizmićaNekoliko entuzijasta zaljubljenih u podneblje u kojem živimo 1997. godine u veljači pokrenula je inicijativu, zatim osnovala udrugu koja bi okupljala osobe koji se bave slikarstvom, kiparstvom te sličnim aktivnostima. Tako je počela djelovati "Poljička Likovna Udruga KRUG" Dugi Rat. Za prvog predsjednika udruge na osnivačkoj skupštini izabran je gospodin Joško Čizmić. Od tada smo se predstavili na 21 skupne izložbe, a posebno pamtimo izložbe naših preminulih članova, gospodina Ante Prlića i gospodina doktora Juru Bilića ...

O Poljičkoj likovnoj udruzi "KRUG"

Piše: Ivo Rakuljić

Galerija KRUGGALERIJA "KRUG" ...

Galerija KRUGNekoliko entuzijasta zaljubljenih u podneblje u kojem živimo 1997. godine u veljači pokrenula je inicijativu, zatim osnivanje udruge koja bi okupljala osobe koji se bave slikarstvom, kiparstvom te sličnim aktivnostima.

Tako je 1997. godine počela djelovati "Poljička Likovna Udruga KRUG" Dugi Rat. Za prvog predsjednika udruge na osnivačkoj skupštini udruge izabran je gospodin Joško Čizmić.

U svom radu udruga se predstavljala sa 21 (dvadeset i jedan) skupnih izložbi organiziranih po mjestima i gradovima županije Splitsko Dalmatinske, te 1999 god izložbom u Rešetari Novska - prilikom obilježavanja dana oslobođenja tog područja od velikosrpske agresije.

Dugoratsko ljeto 2006Uz skupne izložbe organizirane su i samostalne, izložbe pojedinaca članova udruge, posebno napomenuti izložbe članova preminulih, i to gospodina Antu Prlića preminulog 2002 god, i gospodina doktora Juru Bilića, preminulog 2003 godine. Izložbe za napomenute preminule članove su organizirane u okviru kulturnog ljeta u Dugom Ratu, 2004 godine.

Oko sebe PLU okuplja pedesetak članova raznog profila, od SSS obrazovanih, do VSS obrazovanih, ima i članova akademskih slikara, te slikara koji su već radili i izlagali. Potrebno je spomenuti da ima dosta zainteresiranih, mladih osoba za rad i djelovanje u okviru likovne djelatnosti na ovom području.

Galerija KRUGNajprisutniji problem u radu udruge je prostor za rad udruge. Pod prostorom mislimo na izložbeni prostor, prostor za edukativno djelovanje tj. Radni prostor. Osobe koje vode udrugu te sami članovi udruge čvrsto se nadaju da će se ti i slični problemi pozitivno riješiti u zajedničkom radu PLU i osoba iz lokalne uprave.

Plan udruge je na okupljanju i širenju svog članstva te edukativnom radu sa mladima, uz redovno izlaganje radova.

Galerija KrugŽivimo u ovoj oazi ljepote i kao da nas je Bog nadario, i ovaj kraj, a i ljude, i mi trebamo gajiti taj od Boga nam dar, i ova udruga slikara i kipara sa područja donjih Poljica, ima ih u udruzi koji žive van ove općine i ovog kraja je od Boga dar, a veže ih ljubav prema lijepome. Svoje viđenje date nam ljepote potezom svojim pokazuju na raznim materijalima u različitim tehnikama.

Osobe za kontakt ispred udruge "KRUG" su:

Joško Čizmić, kontakt telefon 021 734 176, mobitel 091 514 78 48
Ivo Rakuljić, kontakt telefon 021 873 030, mobitel 091 500 67 98

Galerija KRUGGALERIJA "KRUG" ...


Povezani članci

Who's Online

We have 239 guests and no members online