Javna rasprava o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat

Općine Dugi Rat poziva na javnu raspravu o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugi Rat. Javna rasprava trajat će 8 dana, od 06.04.2018. do 13.04.2018. godine. U vrijeme trajanja rasprave plan V. izmjena i dopuna PPU biti će izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.
Prijedlog plana dostupan je već sada na mrežnim stranicama izrađivača plana te na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat.
  - Prijedlog plana za javnu raspravu (PDF)
  - Nacrt prijedloga plana (PDF).

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Dugi Rat 12.04.2018. s početkom u 12 sati.
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeće načine: upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi, iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 12.04.2018., te upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 13.04.2018. do 15 h.

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUGI RAT

- Prijedlog plana za javnu raspravu (PDF)

- Nacrt prijedloga plana (PDF)

Povezani članci

Who's Online

We have 162 guests and no members online