Znanstveni kafić: Magnetska stimulacija mozga

U sklopu Festivala znanosti 2018 održati će se popularno-znanstveno predavanje, znanstveni kafić, u kavani Lvxor na Peristilu, u četvrtak, 19.4. s početkom u 18:30 sati. Tema predavanja je "Transkranijalna magnetska stimulacija mozga - orgulje za raspoloženje", a predavač je dr.sc. Mario Cvetković s FESB-a. Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) neinvazivna je i bezbolna tehniku za stimuliranje ili inhibiranje određenih područja moždanog korteksa. Iako se TMS koristi preko 30 godina, tek u posljednih 10-ak doživljaja svoj procvat. Danas predstavlja alat neprocjenjive vrijednosti kod istraživanja terapijskih učinaka kod teških neuroloških i psihijatrijskih bolesti, kao standardna preoperativna tehnika za određivanje lokalizacije motoričke funkcije kod bolesnika prije neurokirurških operacija ili pak kod preoperativnog testiranja govornih i jezičnih funkcija kod bolesnika. Osim uz veliku korist neurokirurzima kod planiranja operacije, TMS se u terapijske svrhe koristi kod liječenja migrene i depresije. U predavanju će se objasniti princip na kojemu funkcionira transkranijalna magnetska stimulacija kao i značenje fokusirane stimulacije korteksa. Također, u kratkim crtama opisati će se razvijeni elektromagnetski model koji je moguće primijeniti kod modeliranja TMS-a. Konačno, uz rezultate dobivene navedenim modelom, ukazati će se na neke od izazova modeliranja TMS-a kao i determinističko-stohastički pristup kojim je moguće napasti navedene izazove.

Izvor: Alumni FESB-a

Iako je TMS naširoko korišten, još mnogo toga je potrebno istražiti o raspodjeli elektromagnetskih polja i induciranih struja unutar glave čovjeka. Budući je mjerenje navedenih veličina jako teško provesti, za zaviriti unutar mozga čovjeka, potrebno je posegnuti za matematičkim modelima.

Numeričko modeliranje magnetske stimulacije mozga nužno je kako bismo precizno odredili mjesto i iznos stimulacije, ali i za otkrivanje mehanizama na kojima stimulacija počiva. Modeliranje TMS-a pomaže uz to i kod interpretacije rezultata dobivenih eksperimentalnim putem te kod projektiranja novih, učinkovitijih sustava za stimulaciju.

Povezani članci

Who's Online

We have 471 guests and no members online