Potpore za troškove upisnina na poslijediplomski sveučilišni studij

Gradonačelnik Grada Omiša donio je zaključak kojim se uređuje postupak dodjele jednokratnih novčanih potpora građanima koji su akademske 2017./2018.g. upisani na poslijediplomske studije za stjecanje zvanja doktora znanosti / umjetnosti. Vrijednost pojedinačnih potpora za troškove upisnina je do 8.000,00 kn, a zavisi od broja prijavljenih korisnika. Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se u gradsku upravu do 31.listopada 2018.g. Ovdje je obrazac zahtjeva. No to nije sve..

Potpore za obranu završnih radova na temu Grada Omiša

Izvor. Grad Omiš

Gradonačelnik Grada Omiša donio je i zaključak kojim se uređuje postupak dodjele jednokratnih novčanih potpora građanima koji su u akademskoj 2016./2017. i 2017./2018. godini obranili završni rad s temom koja se prvenstveno odnosi na Grad Omiš.

Vrijednost pojedinačnih potpora za magistarske (diplomske) radove je do 1.500,00 kn, a za doktorske radove je do 3.000,00 kn što zavisi od broja korisnika.  Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se u gradsku upravu do 31.listopada 2018.g.

Ovdje je obrazac zahtjeva.