Krhke krške ljepotice u podzemlju

Kraške ljepoticeKrš je specifičan reljef oblikovan u topljivim stijenama, najčešće karbonatima i dolomitima, pokriva oko 50 posto površine naše zemlje, a gotovo sav krški reljef nalazi se južno od Karlovca u Lici i Dalmatinskoj zagori. Posebnost krša kao fenomena ogleda se u podzemnim i nadzemnim oblicima, špiljama, jamama, kavernama, stalaktitima i stalagmitima, zaravnima, kanjonima, liticama, planinskim vrhuncima, ali i u živom svijetu, brojnim biljnim i životinjskim endemima. Osim toga, posebnost krša vezana je i uz vodu, u kršu i na kršu. Zbog tankog sloja zemlje koja ima ulogu filtra, onečišćena površinska voda koja dospije u podzemlje krša može onečistiti izvore i vrela. Na oprez dodatno navodi i činjenica da na kršu živi više od trećine stanovnika Hrvatske, te činjenica da je svih naših osam nacionalnih parkova smješteno na krškom području, što je dodatna prijetnja zbog tisuća turista koje pohode naše prirodne ljepote i fenomene..., piše mladi dućanin Ivan Carević ...

EKOLOGIJA

Krhke krške ljepotice u podzemlju

Ne čudi zabrinutost zbog velikih klimatskih promjena koje će se najviše odraziti upravo na područja krša, pa time i na velike zalihe pitke vode u podzemlju

Piše: Ivan Carević

Voda je zbog svog kemijskog i fizičkog djelovanja nezamjenjiva karika oblikovanja krškog reljefa. Vrela i izvori Specifičnost krškog reljefa je nepostojanje ili malen broj voda na površini, te bogatstvo voda u podzemlju.

Voda s površine krša sustavom pukotina, kanala i procjepa ponire u podzemlje, uglavnom od padalina. Vrlo je teško utvrditi smjerove i intenzitet kretanja vode u krškom sustavu. Ulaskom u krški sustav voda se procjeđuje dublje u podzemlje do razine podzemne vode temeljnice. One mogu varirati, pa se podzemna voda može naći i na preko 300 metara dubine, posebice u suhom dijelu godine.

Kraške ljepotice

Ta podzemna voda zapravo je krški vodonosnik. Podzemni rezervoar je ovisan o dotoku vode s površine, a poznato je da je krško područje Dinarida, a samim time i područje hrvatskog krša, jedan od najkišovitijih dijelova Europe.

Ne čudi stoga zabrinutost zbog klimatskih promjena koje će se najviše odraziti upravo na područja krša pa time i na zalihe pitke vode.

U svom kretanju kroz podzemlje krškog reljefa voda nailazi na prepreke, koje se nazivaju barijere koje poput brana priječe put podzemnom kretanju vode, mijenjajući tok podzemnoj vodi i dodatno pridonoseći kompliciranosti sustava kretanja podzemne vode.

Ako su barijere položene tako da usmjeravaju tok vode prema površini, dolazi do pojave krških vrela i izvora. Tada velike količine podzemnih voda poput vodoskoka izbijaju na površinu, započinjući tokove naših jedinstvenih krških rijeka.

Cetinska vila


Teškoće u zaštiti voda

Relativno je lako odrediti ulaz vode, nešto teže izlaz, no najteže je odrediti povezanost ulaza i izlaza vode u krškom sustavu, što stvara teškoću u zaštiti voda, a tome treba pribrojiti i slabo pročišćavanje vode.

Naime, zbog tankog sloja zemlje koja ima ulogu filtra, onečišćena površinska voda koja dospije u podzemlje krša može onečistiti izvore i vrela. Na oprez dodatno navodi i činjenica da na kršu živi više od trećine stanovnika Hrvatske, te činjenica da je svih naših osam nacionalnih parkova smješteno na krškom području, što je dodatna prijetnja zbog tisuća turista koje pohode naše prirodne ljepote i fenomene.

S druge strane, osjetljivost krške osnove, lako procjeđivanje vode i svega onog što se nađe u vodi u podzemlju, kao i slabo poznavanje smjerova kretanja i mjesta izlaska tih voda iz krškog sustava, nalažu dvostruki oprez prilikom upravljanja krškim prostorom. To se odnosi podjednako i na prostorno planiranje smještaja određenih djelatnosti i objekata i na optimalizaciju prihvata broja turista i turističkih kapaciteta.

Kraške ljepotice

Takvo planiranje treba biti sveobuhvatno, detaljno i interdisciplinarno, poštujući fizičko-geografska i geoekološka obilježja krškog reljefa, jer bi nas svako površno i nepromišljeno donošenje važnih odluka na kršu moglo u konačnici stajati i više nego što na prvi pogled mislimo.

Povezani članci

Who's Online

We have 141 guests and no members online